Prohlášení o odpovědnosti

Obash je určen pouze pro informační a vzdělávací účely. Web neposkytuje žádné záruky týkající se přesnosti, použitelnosti, vhodnosti nebo úplnosti obsahu a n nezaručuje přesnost ani použitelnost uvedených zdrojů, na které odkazuje jakýkoli obsah.
 
Obsah nesmí být považován za náhradu odborné lékařské péče, jiného zdravotního poradenství, diagnostiky či léčby. S případnými dotazy ohledně zdravotního stavu vždy vyhledejte svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.

Vřele doporučuji vhodnost poskytovaných informací konzultovat s vaším ošetřujícím lékařem. Nikdy nezanedbávejte odbornou lékařskou pomoc ani neodkládejte její vyhledání kvůli informacím získaným na thelongevity.blog.
 
Provozovatel se tímto zříká jakékoli odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě.
 
Provozovatel se zříká odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití obsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.

Názory vyjádřené na tomto blogu a webových stránkách nemají žádný vztah k názorům jakékoli akademické instituce, nemocnice, zdravotnické praxe nebo jiné instituce.